Urban Research Institute
Home Blog Urban Research Institute Ndërtimi dhe operimi i qendrës për grumbullimin e mbeturinave të vëllimshme në komunën e Prishtinës, Kosovë