Urban Research Institute
Kreu Blog Urban Research Institute Mbështetja e Bashkisë Kukës në hartimin e Paketës Fiskale, Buxhetit vjetor dhe Programit Buxhetor Afatmesëm