Urban Research Institute
Kreu Blog Urban Research Institute Krijimi i kapaciteteve në pushtetin lokal për zbatimin e ligjit për huamarrjen dhe administrimin e taksave lokale