Urban Research Institute
Kreu Blog Urban Research Institute “Inventarizimi dhe Transferimi i Pronave Publike në Njësitë e Qeverisjes Vendore” Manual