Urban Research Institute
Kreu Blog Urban Research Institute Forcimi Institucional i Ndërmarrjeve të Ujësjellësit dhe Kanalizimeve në Bashkitë e Vlorës dhe Gjirokastrës